วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 4 /2561

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 4 /2561 โดยมีนายประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ และในโอกาส นี้ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้แสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในการเข้าดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และตำแหน่ง เลขานุการอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี